info@countryclubcatalan.org

Ik ben Tina en ik heb in 2009 de vzw Country Club Catalan opgericht met als doel het

organiseren van vakanties voor kinderen uit arme gezinnen.  

Het doel is ondertussen uitgebreid en nieuwe projekten staan op stapel

maar ons  fundamentele principe dat 

elkeen die bijdraagt aan het goede doel er ook van geniet blijven we steeds nastreven.

Ziehier onze geschiedenis :


Dat elkeen die bijdraagt aan het goede doel er zelf ook van geniet hebben we altijd al nagestreefd

en dat wordt nu met onze nieuwe crowdfundingprojekten

extra benadrukt.


Vrijwilligers, jullie zijn welkom !